Προδημοσίευση «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ)»

Ενίσχυση έως και 80% για ενέργειες Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας από την ΓΓΕΤ (ΠΑΒΕΤ 2015) Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2015 περιλαμβάνει ενισχύσεις οι οποίες θα φτάνουν μέχρι και στο 80% για συγκεκριμένες δράσεις, σύμφωνα με την προδημοσίευση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Σκοπός της δράσης ΠΑΒΕΤ 2015 είναι η υποστήριξη Read more about Προδημοσίευση «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ)»[…]