04/10/2014

Η εταιρεία

H Uplink, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ιδρύθηκε από έμπειρους και εξειδικευμένους συμβούλους στους τομείς Επιχειρηματικής Συμβουλευτικής (Business Consulting), των Λογιστικών και Φορολογικών υπηρεσιών, Κρατικών Χρηματοδοτήσεων (State Funding) και στον τομέα των Οικονομοτεχνικών Μελετών. Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες και πληροφοριακά συστήματα σε τρεις βασικούς άξονες:

  • Υπηρεσίες προς ώριμες Επιχειρήσεις
  • Υπηρεσίες για νεοφυείς Επιχειρήσεις (Startups)
  • Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού

Η δραστηριότητα της ομάδας των συμβούλων της Uplink ξεκίνησε παράλληλα με την δημιουργία του διαδικτυακού τόπου uplink.com.gr που υλοποιήθηκε με σκοπό να αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς ως προς τα αναμενόμενα και τρέχοντα χρηματοδοτικά προγράμματα κρατικών ενισχύσεων για ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ο διαδικτυακός τόπος εμπλουτίζεται συνεχώς και κύρια έμφαση δίνεται σε ενημέρωση για:

  • Χρηματοδοτικά προγράμματα με τα οποία ενισχύονται επενδύσεις
  • Το φορολογικό και διοικητικό καθεστώς που διέπει την λειτουργία των επιχειρήσεων
  • Δράσεις που γίνονται στην Ελλάδα σχετικά με το επιχειρείν