Παράταση της υλοποίησης του προγράμματος Ενίσχυση ΜΜΕ

εσπα 2007-2013
Το Υπουργείο Οικονομίας, υποδομών ναυτιλίας και τουρισμού ανακοίνωσε την παράταση υλοποίησης έως 31/12/2015 του Προγράμματος « Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών ». Προϋπόθεση οι δικαιούχοι να έχουν υποβάλει μέχρι 30/6/2015 ένα τουλάχιστον αίτημα τροποποίησης ή επαλήθευσης. Σε διαφορετική περίπτωση τα έργα θα απεντάσσονται αυτοδίκαια από το πρόγραμμα.