Πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης

reustotita
Ανακοίνωση για το επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 που θα προδημοσιευθεί τον Σεπτέμβριο για την ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης.

Στόχος είναι να ωφεληθούν από το πρόγραμμα έως 10.000 άτομα/επιχειρήσεις. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 60εκ.€.

Φορείς υλοποίησης

Το υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Ανάπτυξης) και ο ΟΑΕΔ.

Δικαιούχοι

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους ελεύθερους επαγγελματίες, πρώην ανέργους, οι οποίοι έχουν έναρξη επαγγέλματος από την 1/1/2014 και μετά.
Επίσης, απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή συνεταιρισμούς, που κατά το τρέχον έτος, πραγματοποίησαν αύξηση των θέσεων εργασίας, προσλαμβάνοντας ανέργους.

Καλυπτόμενες δραστηριότητες & δαπάνες

Η δράση προβλέπει την αναδρομική κάλυψη για το 2015 δαπανών νέων ελεύθερων επαγγελματιών (ενοίκια, αποσβέσεις παγίων, ασφαλιστικές εισφορές, έμμεσες δαπάνες για την αγορά εξοπλισμού).
Επίσης, προβλέπει την επιδότηση, με 450 ευρώ μηνιαίως κατ’ ανώτατο όριο, των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν από επιχειρήσεις ή συνεταιρισμούς εντός του 2015.
Οι ωφελούμενες εταιρίες θα δεσμεύονται για διατήρηση των επιδοτούμενων θέσεων για χρονικό διάστημα που θα προσδιοριστεί στη δημόσια πρόσκληση.

Προϋπολογισμός δράσης

Το ανώτατο όριο ενίσχυσης των δικαιούχων και των δύο κατηγοριών θα κυμανθεί μεταξύ 12.000 και 15.000 ευρώ.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 60.000.000€.

Χρονοδιάγραμμα

Το προσχέδιο της δράσης αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα στα τέλη Σεπτεμβρίου, ενώ η πρόσκληση να δημοσιευτεί εντός του Οκτωβρίου.

Επικοινωνήστε μαζί μας:
κ. Β.Παναγιωτόπουλο, κιν. 6932316396
Γούναρη 131 Γλυφάδα, τηλ. 2109714700