Άμεση πρόσθετη ρευστότητα 500 εκ. ευρώ

Εκταμίευση πόρων του ΕΣΠΑ για έργα

Μέτρα για τη βελτίωση της άμεσης ρευστότητας στην Ελλάδα ώστε να υπάρξει χρηματοδότηση επενδύσεων από την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και τη νέα περίοδο του ΕΣΠΑ 2014-2010, που έχουν παγώσει λόγω της κατάστασης, δημοσιοποίησε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Στο πλαίσιο αυτό, όσον αφορά στα υπόλοιπα κονδύλια του προηγούμενου ΕΣΠΑ 2007-2013 η Κομισιόν προτείνει την πρόωρη εκταμίευση του τελευταίου 5% των πληρωμών της Ε.Ε. που εκκρεμούν και είχαν διακρατηθεί έως το κλείσιμο των προγραμμάτων, καθώς και την εφαρμογή 100% ποσοστού συγχρηματοδότησης. Αυτό θα μεταφραστεί σε άμεση πρόσθετη ρευστότητα περίπου 500 εκατ. ευρώ και εξοικονόμηση περίπου 2 δισ. ευρώ για τον ελληνικό προϋπολογισμό. Τα κονδύλια θα είναι διαθέσιμα για την άμεση χρηματοδότηση επενδύσεων που στηρίζουν την ανάπτυξη και την απασχόληση. Προϋπόθεση, όμως, είναι οι ελληνικές αρχές να διασφαλίσουν ότι οι πρόσθετοι αυτοί πόροι θα αξιοποιηθούν πλήρως προς τους δικαιούχους και τις δράσεις στο πλαίσιο των προγραμμάτων. Αν η Ελλάδα δεν προλάβει να χρησιμοποιήσει ως το τέλος του χρόνου τα κονδύλια αυτά θα χάσει περίπου 2 δισ. ευρώ από τους πόρους του ΕΣΠΑ 2007-13.

Προχρηματοδότηση

Η Επιτροπή προτείνει επίσης να αυξηθεί το επίπεδο της αρχικής προχρηματοδότησης για τα προγράμματα της περιόδου 2014-2020 κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες. Με τη νέα προχρηματοδότηση μπορεί να διατεθεί πρόσθετο ποσό 1 δισ. ευρώ και να αξιοποιηθεί για την έναρξη προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Οι διευκολύνσεις αυτές παρέχονται για τη μεγιστοποίηση της χρήσης των κοινοτικών κονδυλίων και αναμένεται να συμβάλουν στην κινητοποίηση ποσού άνω των 35 δισ. ευρώ ως το 2020 για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι όροι που συμφωνήθηκαν κατά την πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωζώνης στις 12-13 Ιουλίου. Το αναπτυξιακό πακέτο των 35 δισ. ευρώ, που προβλέπει η συμφωνία, δεν είναι άλλο από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020 συν τα ευρωπαϊκά προγράμματα για τη γεωργία και την αλιεία.
Τα ελληνικά προγράμματα της περιόδου 2007-2013 είχαν ήδη προτιμησιακή μεταχείριση καθώς ελάμβαναν υψηλότερο ποσοστό χρηματοδότησης από την Ε.Ε., στο 95% του συνολικού κόστους της επένδυσης για ορισμένες περιπτώσεις, έναντι του 85% που είναι το ανώτατο όριο για τις άλλες χώρες. Επιπλέον για την πολιτική συνοχής και εφόσον τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις μπορεί ακόμα να συνεχιστεί η εισροή πιστώσεων προς τις ελληνικές αρχές μέχρι τα ανώτατα όρια του 95%, για τις επιλέξιμες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν σε προγράμματα της περιόδου 2007-2013.

reustotita

Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ 16/07/2015