Οι μέχρι τώρα χρηματοδοτήσεις μέσω των jeremie funds

Επενδύσεις 30 εκατ. ευρώ από τα jeremie funds σε καινοτόμες επιχειρήσεις

jeremie funds
Ένα ποσό που συνολικά ανέρχεται στα 30 εκατ. ευρώ θα πρέπει να επενδύσουν μέχρι το τέλος του 2015 σε καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες, νεοφυείς εταιρείες (startups) αλλά και σχετικά πρόσφατα δημιουργηθείσες εταιρείες που κινούνται στον χώρο των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών με εξωστρεφή προσανατολισμό, τα τέσσερα επενδυτικά funds που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο της κοινοτικής πρωτοβουλίας JEREMIE.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες εκτιμήσεις, τα 4 συγκεκριμένα funds (Odyssey Jeremie Partners, Eliconos Jeremie SICAR, PJ Tech Catalyst Fund και OpenFund II) έχουν επενδύσει συνολικά ένα ποσό που πλησιάζει τα 20 εκατ. ευρώ από τις αρχές του 2013, που ουσιαστικά ξεκίνησαν τη δραστηριοποίησή τους.

Το συνολικό ποσό που έχουν συγκεντρώσει ανέρχεται στα 70 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 55 εκατ. ευρώ προέρχονται από το πρόγραμμα JEREMIE) και από αυτά θα πρέπει να έχουν επενδύσει το 70% μέχρι το τέλος του 2015, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό του συγκεκριμένου προγράμματος. Το υπόλοιπο 30% των κεφαλαίων που έχουν στη διάθεση τους θα χρησιμοποιηθεί για επαναπενδύσεις στις εταιρείες που έχουν ήδη επενδύσει (follow up investments) και το χρονικό διάστημα που έχουν στη διάθεσή τους φθάνει τα επτά χρόνια.

Το διάστημα που απομένει για να επενδύσουν τα κεφάλαια που έχουν, μοιάζει σχετικά μικρό για τα τέσσερα funds, οι ιθύνοντες των οποίων, όμως, εξέφραζαν στην «Η» τη βεβαιότητά τους ότι θα προλάβουν και σε ορισμένες περιπτώσεις θα έχουν ολοκληρώσει τις κινήσεις τους πριν από το τέλος του 2015. Ο λόγος είναι ότι έχουν επιταχύνει τους τελευταίους μήνες τους ρυθμούς τους καθώς έχουν ήδη δει ένα πολύ μεγάλο αριθμό προτάσεων, ενώ επιπλέον οι ομάδες και οι εταιρείες που ζητούν χρηματοδότηση έχουν κατανοήσει σε μεγάλο βαθμό τι ακριβώς ζητούν τα συγκεκριμένα funds, προκειμένου να προχωρήσουν στις επενδύσεις τους. Επιπλέον, αρκετές από τις εταιρείες που έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί θα πρέπει άμεσα να λάβουν μία νέα «ένεση» ρευστότητας.

Χρηματοδότηση και όχι επιδότηση

Αυτό πάντως που πρέπει να επισημανθεί είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση τα κονδύλια που διατίθενται από το JEREMIE, δεν αποτελούν επιδότηση εταιρειών ή προσπαθειών, αλλά ουσιαστικά είναι επενδύσεις σε επιχειρήσεις και ο στόχος είναι να υπάρξει κάποιο ουσιαστικό κέρδος, όταν το fund θα αποεπενδύσει είτε πουλώντας τη συμμετοχή του είτε μέσω της εισόδου σε κάποια χρηματιστηριακή αγορά.

Οι εταιρείες που χρηματοδοτήθηκαν

Συνολικά, μέχρι τώρα χρηματοδότηση μέσω του συγκεκριμένου ευρωπαϊκού προγράμματος έχουν λάβει 30 εταιρείες, οι οποίες έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό ότι αξιοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες και ότι έχουν σαφή εξωστρεφή προσανατολισμό. Είναι, επίσης, ενδιαφέρον ότι στη σχετική λίστα περιλαμβάνονται ορισμένα από τα πιο γνωστά ελληνικά startups, αρκετά από τα οποία έχουν ήδη ανοίξει τα φτερά τους για το εξωτερικό, όπως και εταιρείες με αρκετά χρόνια παρουσία στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά που χρειάζονται τη δεδομένη στιγμή κεφάλαια, αλλά και βοήθεια σε επίπεδο δικτύωσης και διαχείρισης προκειμένου να επιταχύνουν την ανάπτυξή τους.

Το ύψος της χρηματοδότησης ποικίλλει ανάλογα με το στάδιο που βρίσκεται η επιχείρηση, αλλά και τις ανάγκες που προκύπτουν από τον τομέα δραστηριοποίησής της και του επιχειρηματικού σχεδίου της. Τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση έχει λάβει η Econais, στην οποία το Odyssey Jeremie Partners έχει επενδύσει -σε δύο γύρους χρηματοδότησης- περίπου 1,7 εκατ. ευρώ. Όμως, η Econais δραστηριοποιείται στον χώρο του hardware και στο αποκαλούμενο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things) όπου οι απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες. Από την άλλη, νέες και μικρές εταιρείες αποτελούμενες από δύο – τρία άτομα, δεν χρειάζονται περισσότερα από 60.000 ? 100.000 ευρώ προκειμένου να κάνουν τα πρώτα βήματά τους, να αναπτύξουν το προϊόν ή την υπηρεσία τους και να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα τους. Ένα άλλο ενδιαφέρον σημείο είναι ότι ορισμένες από τις εταιρείες που περιλαμβάνονται στη λίστα έχουν ήδη προχωρήσει σε επόμενο γύρο χρηματοδότησης, στον οποίο το JEREMIE fund που έκανε την αρχική χρηματοδότηση, συμμετέχει μεν, αλλά δεν είναι ο επενδυτής που βάζει τα περισσότερα χρήματα. Τέτοιες περιπτώσεις είναι, για παράδειγμα, το workable και το Locish.

Στόχευση

Αυτό που πρέπει να επισημανθεί είναι πάντως η διαφορετική προσέγγιση που έχουν τα τέσσερα funds. Το Odyssey και το Elikonos αναζητούν εταιρείες που έχουν αναπτύξει προϊόν, έχουν ορισμένα χρόνια δραστηριοποίησης σε μία αγορά και θέλουν να κάνουν το επόμενο μεγάλο βήμα. Από την άλλη πλευρά, το PJ Tech Catalyst Fund, το οποίο σημειωτέον ανήκει στον όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, και το OpenFund II αναζητούν κυρίως startups. Κοινή παράμετρος, βέβαια, είναι η καινοτομία και η στόχευση στο εξωτερικό.

Περιφέρειες

Αναζητούν επενδύσεις εκτός Αθηνών

Ένα σημείο που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό είναι ότι το JEREMIE προβλέπει ότι περίπου τα μισά από τα κεφάλαια που έχει για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων καθένα από τα συγκεκριμένα funds, θα πρέπει να επενδυθεί σε εταιρείες εκτός Αθήνας. Για την ακρίβεια, περίπου το 50% αφορά επενδύσεις σε εταιρείες με έδρα ή έντονη παρουσία στην Αθήνα, το 25% σε προσπάθειες από τη Θεσσαλονίκη και το υπόλοιπο 25% αφορά την υπόλοιπη Ελλάδα. Στις 30 εταιρείες που έχουν λάβει χρηματοδότηση υπάρχουν μεν εταιρείες εκτός Αθηνών όπως είναι το Swipedom (Θεσσαλονίκη), το Incrediblue (Βόλος) και η Econais (Πάτρα).

Αλλά, προς το παρόν τουλάχιστον, η ποσόστωση δεν είναι αυτή που προβλέπεται, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι πολλές από τις επόμενες χρηματοδοτήσεις θα αφορά εταιρείες εκτός Αθηνών και αυτή τη στιγμή αναζητούνται ευκαιρίες σε διάφορες περιοχές με εκείνες όπου υπάρχουν πανεπιστήμια με τμήματα κοντά στον χώρο της τεχνολογίας (π.χ. Πάτρα, Ηράκλειο, Βόλος) να είναι στην κορυφή των προτεραιοτήτων.
Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ